webdesign

1). In deze Disclaimer wordt verstaan onder:
- RvanEs: de eigenaar van deze website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2). Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u thans bekijkt.
Door de pagina's te gebruken stemt u in met deze disclaimer.

3). Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
doch, RvanEs
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien
van
mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4). RvanEs is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5). Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan
maken inbreuk op
intellectuele rechten.

6). Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen
dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.